Selasa, 24 Pebruari 2004
Pertanyaan :
Pertanahan
Bagaimana prosedur mengenai tukar menukar tanah dimana tanah yang akan di tukar sama-sama dijaminkan ke bank, apa yang harus kita lakukan ?? dalam hal ini tidak ada jual beli adanya swap atas tanah
Jawaban :

Ada satu hal penting yang perlu diingat bila suatu tanah dijaminkan kepada pihak bank, maka sebelum hal tersebut terjadi (dilakukan), antara pihak bank dan pihak yang menjaminkan tanah telah membuat suatu perikatan pokok yang mencantumkan tanah sebagai jaminannya.  Selanjutnya tanah tersebut, yang merupakan benda tidak bergerak, akan dibebani oleh hak tanggunggan (perikatan accessoir). 

 

Sehingga jika dilakukan tukar menukar tanah yang telah diketahui bahwa tanah tersebut mempunyai kedudukan hukum sebagai jaminan, maka secara hukum hal tersebut tidak dapat dilakukan.  Hal ini dikarenakan dasar daripada tukar menukar tanah adalah dengan melakukan penyerahan sertifikat tanah tersebut, sementara sertifikat tanah asli telah berada di pihak bank sebagai jaminan.

 

Alternatif yang dapat dilakukan untuk menyiasati hal tersebut adalah dengan menebus terlebih dahulu sertifikat tanah yang dijaminkan ke bank (dengan memenuhi kewajiban dalam perikatan pokoknya), sehingga kedudukan tanah tersebut bebas untuk dilakukan tukar menukar atau jual beli oleh para pemiliknya.


Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
PENJAWAB : Bung Pokrol
MITRA : Bung Pokrol