Kategori
 • Jumlah Peraturan ID  11   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  48   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  26   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  37   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  74   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  35   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  2   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  47   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  28   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  50   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  33   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  24   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  71   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  28   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  50   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  22   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  41   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  63   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  64   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  77   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  37   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  79   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  41   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  51   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  63   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  48   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  69   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  48   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  61   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  73   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  55   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  47   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  241   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  81   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  33   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  99   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  52   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  154   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  44   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  86   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  42   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  67   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  20   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  66   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  24   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  54   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  40   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  78   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  32   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  54   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  57   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  82   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  74   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  87   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  37   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  74   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  48   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  88   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  47   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  79   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  29   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  114   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  26   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  96   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  35   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  100   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  30   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  143   EN  1
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  38   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  98   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  54   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  63   EN  6
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  51   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  13   EN  1
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Putusan ID  2570      EN  0
  Sub Kategori  508
 • Jumlah Putusan ID  19379      EN  0
  Sub Kategori  161