Hirarki
 • Jumlah Peraturan ID  28    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  407    EN  8
  Sub Kategori  27
 • Jumlah Peraturan ID  38    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  11788    EN  69
  Sub Kategori  2236
 • Jumlah Peraturan ID  217    EN  2
  Sub Kategori  37
 • Jumlah Peraturan ID  1    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Putusan ID  2568      EN  0
  Sub Kategori  508
 • Jumlah Putusan ID  19106      EN  0
  Sub Kategori  161