Mengenal 7 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Terbaru

Mengenal 7 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni asas kejelasan tujuan, asas kejelasan rumusan, hingga asas keterbukaan.

Tim Hukumonline
Bacaan 2 Menit
Ilustrasi asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Foto: pexels.com
Ilustrasi asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Foto: pexels.com

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dilakukan berdasarkan sejumlah asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan.

Lebih lanjut, peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, melalui prosedur yang telah ditetapkan.

Terkait asas pembentukan peraturan perundang-undangan, berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU 12/2011jo. Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 13/2022, ada 7 asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni asas kejelasan tujuan; asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; asas dapat dilaksanakan; asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; asas kejelasan rumusan; dan asas keterbukaan.

Baca juga:

  1. Asas kejelasan tujuan adalah asas yang bermakna setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
  1. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah asas yang bermakna setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan yang tidak dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang dapat dibatalkan atau batal demi hukum.
  1. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah asas yang bermakna pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait