Perlindungan Hak Cipta Atas Program Komputer

Bacaan 6 Menit
Perlindungan Hak Cipta Atas Program Komputer
Pertanyaan

Pasal-pasal manakah dalam UU Hak Cipta yang terkait langsung dengan perlindungan terhadap hak cipta program-program komputer? Bagaimana bila meng-copy program komersial yang telah dibeli untuk kepentingan sendiri, seperti misalnya backup data (tanpa izin)? Sejauh mana sebuah perbuatan dikategorikan sebagai kegiatan "membajak" perangkat lunak? Terima kasih.

Intisari Jawaban
Terdapat 6 pasal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang secara tegas menggunakan frasa program komputer, tetapi pada dasarnya, pasal-pasal dari suatu aturan atau undang-undang saling berkaitan, sehingga tidak hanya 6 pasal tersebut saja yang berkaitan dengan program komputer.
 
Penggandaan yang Anda maksud diperbolehkan untuk dilakukan sebanyak 1 salinan tanpa perlu meminta izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta, jika salinan tersebut digunakan untuk arsip atau cadangan atas program komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan.
 
Sejauh mana perbuatan dikategorikan sebagai pembajakan? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.