Adakah Cuti Mengasuh Anak untuk Pekerja Pria?

Bacaan 4 Menit
Adakah Cuti Mengasuh Anak untuk Pekerja Pria?
Pertanyaan

Saya ingin menanyakan, apakah ada UU/PP yang mengatur tentang cuti yang bisa diambil oleh pekerja laki-laki/ayah untuk mengasuh anak, jika pekerja itu orang tua tunggal? Adakah cuti-cuti yang berkaitan dengan pengasuhan anak oleh pekerja laki-laki, jika misalnya istri melahirkan, dan sebagainya? Mohon jawabannya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Intisari Jawaban

Pada dasarnya, cuti yang wajib diberikan kepada pekerja yaitu cuti tahunan, yang jumlahnya paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus menerus.

Selain itu, untuk pekerja perempuan, dikenal juga adanya cuti haid dan cuti melahirkan. Lalu, bagaimana dengan pekerja laki-laki?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.