Sanksi Jika Ada Kandungan Non-Halal Pada Produk Bersertifikat Halal

Bacaan 4 Menit
Sanksi Jika Ada Kandungan Non-Halal Pada Produk Bersertifikat Halal
Pertanyaan

Adakah sanksi bagi pelaku usaha yang mempunyai sertifikasi halal namun kemudian ditemukan kandungan tidak sesuai dalam produk usahanya? Apakah masalah ini ranah pidana atau perdata?

Intisari Jawaban

Pada dasarnya, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali produk yang mengandung bahan yang diharamkan.

Selain itu, pelaku usaha yang telah memegang sertifikat halal wajib, di antaranya menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal. Jika dilanggar, maka pelaku usaha yang bersangkutan berpotensi dijerat pidana. Apa ancaman pidananya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Punya Masalah Hukum Yang Sedang Dihadapi?
Mulai dari Rp 30.000
Powered By Justika