Bolehkah Pihak Ketiga Menagih Piutang ke Debitur?

Bacaan 4 Menit
Bolehkah Pihak Ketiga Menagih Piutang ke Debitur?
Pertanyaan
Si A memiliki utang kepada saya, dan saya memiliki utang kepada si C (kebetulan si C adalah seorang Polisi). Si A berjanji akan membayar utang nya kepada saya setelah terjual mobil yang dimilikinya. Dan ketika si C menagih utangnya ke pada saya, saya katakan kalau uang saya masih ada dengan si A. Lalu, saya meminta tolong ke pada si C yang seorang polisi untuk menagihkan utang saya ke pada si A. Kemudian si C menagih kepada si A untuk segera membayarnya dengan alasan uangnya saya pakai dan si C mengancam kepada si A kalau tidak dibayar akan dikasuskan dan akan mengambil mobil milik si A untuk jaminannya. Pertanyaannya apakah bisa si C menagih utang kepada si A yang sebenarnya si A tidak pernah berutang kepada si C, dan langkah apa yang harus dilakukan si A untuk menghadapi si C?
Intisari Jawaban
Pihak ketiga (C) tidak berhak melakukan penagihan piutang kepada debitur (A), kecuali jika ia mendapatkan kuasa khusus dari kreditur (Anda) atau terjadi penyerahan tagihan atas nama (cessie) dari kreditur kepada pihak ketiga tersebut.
 
Selain itu, apabila C melakukan penagihan piutang dengan menggunakan jabatannya sebagai seorang anggota Kepolisian, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.