Kamis, 13 October 2016
Perbedaan Sanksi Penjara dan Kurungan
Klinik Hukumonline
Baik pidana kurungan maupun pidana penjara adalah merupakan pidana pokok dalam hukum pidana. Mengenai pembedaan pidana penjara dan pidana kurungan, pada dasarnya merupakan sama-sama bentuk pidana perampasan kemerdekaan sebagaimana dipaparkan oleh S.R Sianturi dalam bukunya berjudul “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” (2002: 471).

Artikel selengkapnya : bit.ly/PenjaraKurungan