Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957

PERSETUJUAN KONPENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NO. 100 MENGENAI PENGUPAHAN YANG SAMA BAGI BURUH LAKI-LAKI DAN WANITA UNTUK PEKERJAAN YANG SAMA NILAINYA

Ditetapkan Ditetapkan Berlaku Berlaku
status Hanya untuk Pelanggan