Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

Ditetapkan Ditetapkan Berlaku Berlaku
status  Hanya untuk Pelanggan