Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 130 Tahun 2003