Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Ditetapkan Ditetapkan Berlaku Berlaku
status  Hanya untuk Pelanggan