Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980

TINDAK PIDANA SUAP

Ditetapkan Ditetapkan Berlaku Berlaku
status  Hanya untuk Pelanggan
Translation