Keputusan Kepala BPMIGAS No. KEP-0015/BP00000/2008-S0 Tahun 2008