Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

PERKOPERASIAN

Ditetapkan Ditetapkan Berlaku Berlaku
status Hanya untuk Pelanggan
Konsolidasi