Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Ditetapkan Ditetapkan Berlaku Berlaku
status  Hanya untuk Pelanggan
Translation