Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010

ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

Ditetapkan Ditetapkan Berlaku Berlaku
status Hanya untuk Pelanggan