Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Ditetapkan Ditetapkan Berlaku Berlaku
status  Hanya untuk Pelanggan
Konsolidasi