Kategori
 • Jumlah Peraturan ID  27   EN  3
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  223   EN  14
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  1871   EN  55
  Sub Kategori  10
 • Jumlah Peraturan ID  24  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  66   EN  2
  Sub Kategori  1
 • Jumlah Peraturan ID  152   EN  4
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  514   EN  50
  Sub Kategori  2
 • Jumlah Peraturan ID  26  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  76  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Putusan ID  2211     
  Sub Kategori  519
 • Jumlah Putusan ID  39195     
  Sub Kategori  159
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 ID   EN 
OTORITAS JASA KEUANGAN
Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2003 ID  
OTORITAS JASA KEUANGAN