Kategori
 • Jumlah Peraturan ID  27   EN  3
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  228   EN  14
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  1910   EN  61
  Sub Kategori  10
 • Jumlah Peraturan ID  25  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  68   EN  2
  Sub Kategori  1
 • Jumlah Peraturan ID  154   EN  5
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  540   EN  65
  Sub Kategori  2
 • Jumlah Peraturan ID  26  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  77  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Putusan ID  2215     
  Sub Kategori  519
 • Jumlah Putusan ID  39246     
  Sub Kategori  159
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 ID   EN 
OTORITAS JASA KEUANGAN
Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2003 ID  
OTORITAS JASA KEUANGAN