Kategori
 • Jumlah Peraturan ID  1   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  8   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  0   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  21   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  7   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  8   EN  2
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  17   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  8   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  39   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  17   EN  1
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  32   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  5   EN  2
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  10   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  8   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  12   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  6   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  24   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  7   EN  1
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  24   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  11   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  37   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  7   EN  1
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  64   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  25   EN  1
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  12   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  6   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  35   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  12   EN  2
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  70   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  13   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  75   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  9   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  26   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  30   EN  3
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  8   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  11   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  22   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  52   EN  3
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  19   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  35   EN  3
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  14   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  18   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  36   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  31   EN  2
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  22   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  41   EN  2
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  14   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  41   EN  8
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  15   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  13   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  25   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  22   EN  1
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  17   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  42   EN  1
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  15   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  55   EN  2
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  13   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  51   EN  10
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  6   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  13   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  7   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  24   EN  3
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  10   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  24   EN  1
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  5   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  23   EN  2
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  11   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  41   EN  3
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  2   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  14   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  8   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  19   EN  2
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  5   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  17   EN  1
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  13   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  9   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Putusan ID  2575      EN  0
  Sub Kategori  508
 • Jumlah Putusan ID  19763      EN  0
  Sub Kategori  161