Kategori
 • Jumlah Peraturan ID  1  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  17  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  13  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  0  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  15  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  9  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  7  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  13  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  30   EN  4
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  17  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  6  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  11  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  39  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  7  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  52   EN  3
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  32  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  10  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  35   EN  3
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  10  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  5  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  18  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  13  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  11  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  31   EN  2
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  24  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  2  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  41   EN  2
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  24  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  8  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  41   EN  8
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  37  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  5  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  13  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  64  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  13  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  22   EN  1
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  12  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  8  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  42   EN  1
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  35  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  21  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  55   EN  2
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  70  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  8   EN  2
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  51   EN  10
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  75  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  8  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  13  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  26  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  17   EN  1
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  24   EN  3
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  8  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  5   EN  2
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  24   EN  1
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  22  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  8  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  23   EN  2
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  19  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  6  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  41   EN  6
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  14  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  7   EN  1
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  14  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  36  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  11  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  19   EN  2
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  22  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  7   EN  1
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  17   EN  2
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  14  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  25   EN  1
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  13   EN  1
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  15  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  6  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  24   EN  3
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  25  
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  12   EN  2
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  3   EN  2
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Putusan ID  2215     
  Sub Kategori  519
 • Jumlah Putusan ID  39247     
  Sub Kategori  159