Kategori
 • Jumlah Peraturan ID  11   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  48   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  26   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  37   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  74   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  36   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  2   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  46   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  28   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  50   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  33   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  24   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  71   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  29   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  50   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  22   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  41   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  63   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  65   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  77   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  37   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  79   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  41   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  51   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  63   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  48   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  67   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  47   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  61   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  74   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  55   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  48   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  240   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  82   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  33   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  98   EN  1
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  52   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  154   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  44   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  86   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  42   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  67   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  20   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  65   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  22   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  53   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  40   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  78   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  31   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  54   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  57   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  82   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  74   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  88   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  37   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  72   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  48   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  88   EN  1
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  46   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  79   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  29   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  114   EN  4
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  26   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  94   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  35   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  100   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  30   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  143   EN  3
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  38   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  97   EN  2
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  54   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  63   EN  6
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  52   EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  44   EN  3
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Putusan ID  2567      EN  0
  Sub Kategori  508
 • Jumlah Putusan ID  19718      EN  0
  Sub Kategori  161