Hirarki
 • Jumlah Peraturan ID  1   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  17   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  13   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  0   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  15   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  9   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  7   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  13   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  30    EN  4
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  17   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  6   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  11   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  39   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  7   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  52    EN  3
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  32   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  10   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  35    EN  3
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  10   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  5   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  18   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  13   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  11   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  31    EN  2
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  24   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  2   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  41    EN  2
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  24   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  8   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  41    EN  8
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  37   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  5   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  13   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  64   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  13   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  22    EN  1
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  12   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  8   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  42    EN  1
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  35   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  21   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  55    EN  2
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  70   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  8    EN  2
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  51    EN  10
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  75   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  8   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  13   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  26   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  17    EN  1
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  24    EN  3
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  8   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  5    EN  2
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  24    EN  1
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  22   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  8   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  23    EN  2
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  19   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  6   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  41    EN  6
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  14   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  7    EN  1
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  14   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  36   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  11   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  19    EN  2
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  22   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  7    EN  1
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  17    EN  2
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  14   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  25    EN  1
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  13    EN  1
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  15   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  6   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  24    EN  3
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  25   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  12    EN  2
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  3    EN  2
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Putusan ID  2215     
  Sub Kategori  519
 • Jumlah Putusan ID  39245     
  Sub Kategori  159