Hirarki
 • Jumlah Peraturan ID  1    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  8    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  0    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  21    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  7    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  8    EN  2
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  17    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  8    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  39    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  17    EN  1
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  32    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  5    EN  2
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  10    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  8    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  12    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  6    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  24    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  7    EN  1
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  24    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  11    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  37    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  7    EN  1
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  64    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  25    EN  1
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  12    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  6    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  35    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  12    EN  2
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  70    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  13    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  75    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  9    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  26    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  30    EN  3
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  8    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  11    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  22    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  52    EN  3
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  19    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  35    EN  3
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  14    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  18    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  36    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  31    EN  2
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  22    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  41    EN  2
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  14    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  41    EN  8
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  15    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  13    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  25    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  22    EN  1
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  17    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  42    EN  1
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  15    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  55    EN  2
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  13    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  51    EN  10
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  6    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  13    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  7    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  24    EN  3
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  10    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  24    EN  1
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  5    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  23    EN  2
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  11    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  41    EN  3
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  2    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  14    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  8    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  19    EN  2
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  5    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  17    EN  1
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  13    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  9    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Putusan ID  2575      EN  0
  Sub Kategori  508
 • Jumlah Putusan ID  19762      EN  0
  Sub Kategori  161