Hirarki
 • Jumlah Peraturan ID  11    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  48    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  26    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  37    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  74    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  36    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  2    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  46    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  28    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  50    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  33    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  24    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  71    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  29    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  50    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  22    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  41    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  63    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  65    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  77    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  37    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  79    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  41    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  51    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  63    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  48    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  67    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  47    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  61    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  74    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  55    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  48    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  240    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  82    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  33    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  98    EN  1
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  52    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  154    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  44    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  86    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  42    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  67    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  20    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  65    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  22    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  53    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  40    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  78    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  31    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  54    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  57    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  82    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  74    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  88    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  37    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  72    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  48    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  88    EN  1
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  46    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  79    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  29    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  114    EN  4
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  26    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  94    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  35    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  100    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  30    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  143    EN  3
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  38    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  97    EN  2
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  54    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  63    EN  6
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  52    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  48    EN  5
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Putusan ID  2575      EN  0
  Sub Kategori  508
 • Jumlah Putusan ID  19763      EN  0
  Sub Kategori  161