Hirarki
 • Jumlah Peraturan ID  11   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  74   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  48   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  26   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  37   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  82    EN  1
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  74   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  48   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  98    EN  2
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  2   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  46   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  154   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  28   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  29   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  86    EN  2
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  33   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  26   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  67   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  71   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  35   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  67   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  50   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  30   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  53   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  41   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  38   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  77   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  65   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  54   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  54   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  37   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  52   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  83   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  41   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  48   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  88   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  63   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  37   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  74   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  67   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  36   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  90    EN  1
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  61   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  46   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  79   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  55   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  50   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  114    EN  4
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  240   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  24   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  100    EN  1
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  33   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  29   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  102    EN  2
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  52   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  22   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  141    EN  4
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  44   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  63   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  99    EN  3
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  42   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  77   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  66    EN  7
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  20   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  79   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  60    EN  6
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  22   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  51   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  89    EN  11
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  40   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  48   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  30    EN  5
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  31   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  46   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  56   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  73   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Putusan ID  2215     
  Sub Kategori  519
 • Jumlah Putusan ID  39245     
  Sub Kategori  159