Hirarki
 • Jumlah Peraturan ID  0   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  1   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  0   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  0   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  1   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  0   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  29   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  3   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  0   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  56   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  1   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  1   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  1   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  3   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  2   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  17   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  2   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  1   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  9   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  2   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  1   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  6   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  3   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  2    EN  2
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  2   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  2   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  0   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  1   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  2   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  0   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  1   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  4    EN  1
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  2    EN  1
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  2   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  4   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  1   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  0   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Putusan ID  2215     
  Sub Kategori  519
 • Jumlah Putusan ID  39245     
  Sub Kategori  159