Hirarki
 • Jumlah Peraturan ID  710   
  Sub Kategori  23
 • Jumlah Peraturan ID  659   
  Sub Kategori  14
 • Jumlah Peraturan ID  409   
  Sub Kategori  9
 • Jumlah Peraturan ID  918   
  Sub Kategori  9
 • Jumlah Peraturan ID  1969   
  Sub Kategori  13
 • Jumlah Peraturan ID  182   
  Sub Kategori  8
 • Jumlah Peraturan ID  450   
  Sub Kategori  8
 • Jumlah Peraturan ID  315   
  Sub Kategori  12
 • Jumlah Peraturan ID  598   
  Sub Kategori  11
 • Jumlah Peraturan ID  245   
  Sub Kategori  9
 • Jumlah Peraturan ID  1120   
  Sub Kategori  9
 • Jumlah Peraturan ID  204   
  Sub Kategori  5
 • Jumlah Peraturan ID  1110   
  Sub Kategori  5
 • Jumlah Peraturan ID  376   
  Sub Kategori  4
 • Jumlah Peraturan ID  1187   
  Sub Kategori  23
 • Jumlah Peraturan ID  2292    EN  6
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  836   
  Sub Kategori  7
 • Jumlah Peraturan ID  401   
  Sub Kategori  11
 • Jumlah Peraturan ID  151   
  Sub Kategori  3
 • Jumlah Peraturan ID  315   
  Sub Kategori  7
 • Jumlah Peraturan ID  416   
  Sub Kategori  12
 • Jumlah Peraturan ID  411   
  Sub Kategori  11
 • Jumlah Peraturan ID  600   
  Sub Kategori  12
 • Jumlah Peraturan ID  65   
  Sub Kategori  8
 • Jumlah Peraturan ID  5537   
  Sub Kategori  26
 • Jumlah Peraturan ID  272   
  Sub Kategori  11
 • Jumlah Peraturan ID  734   
  Sub Kategori  13
 • Jumlah Peraturan ID  3146   
  Sub Kategori  35
 • Jumlah Peraturan ID  123   
  Sub Kategori  3
 • Jumlah Peraturan ID  672   
  Sub Kategori  14
 • Jumlah Peraturan ID  3411   
  Sub Kategori  38
 • Jumlah Peraturan ID  546    EN  1
  Sub Kategori  10
 • Jumlah Peraturan ID  283   
  Sub Kategori  21
 • Jumlah Peraturan ID  0   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  484   
  Sub Kategori  19
 • Jumlah Putusan ID  2206     
  Sub Kategori  519
 • Jumlah Putusan ID  39137     
  Sub Kategori  159