Hirarki
 • Jumlah Peraturan ID  711   
  Sub Kategori  23
 • Jumlah Peraturan ID  675   
  Sub Kategori  14
 • Jumlah Peraturan ID  409   
  Sub Kategori  9
 • Jumlah Peraturan ID  918   
  Sub Kategori  9
 • Jumlah Peraturan ID  1970   
  Sub Kategori  13
 • Jumlah Peraturan ID  183   
  Sub Kategori  8
 • Jumlah Peraturan ID  450   
  Sub Kategori  8
 • Jumlah Peraturan ID  316   
  Sub Kategori  12
 • Jumlah Peraturan ID  598   
  Sub Kategori  11
 • Jumlah Peraturan ID  249   
  Sub Kategori  9
 • Jumlah Peraturan ID  1122   
  Sub Kategori  9
 • Jumlah Peraturan ID  204   
  Sub Kategori  5
 • Jumlah Peraturan ID  1110   
  Sub Kategori  5
 • Jumlah Peraturan ID  378   
  Sub Kategori  4
 • Jumlah Peraturan ID  1191   
  Sub Kategori  23
 • Jumlah Peraturan ID  2293    EN  6
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  837   
  Sub Kategori  7
 • Jumlah Peraturan ID  402   
  Sub Kategori  11
 • Jumlah Peraturan ID  151   
  Sub Kategori  3
 • Jumlah Peraturan ID  322   
  Sub Kategori  7
 • Jumlah Peraturan ID  416   
  Sub Kategori  12
 • Jumlah Peraturan ID  411   
  Sub Kategori  11
 • Jumlah Peraturan ID  601   
  Sub Kategori  12
 • Jumlah Peraturan ID  65   
  Sub Kategori  8
 • Jumlah Peraturan ID  5537   
  Sub Kategori  26
 • Jumlah Peraturan ID  272   
  Sub Kategori  11
 • Jumlah Peraturan ID  734   
  Sub Kategori  13
 • Jumlah Peraturan ID  3146   
  Sub Kategori  35
 • Jumlah Peraturan ID  123   
  Sub Kategori  3
 • Jumlah Peraturan ID  678   
  Sub Kategori  14
 • Jumlah Peraturan ID  3411   
  Sub Kategori  38
 • Jumlah Peraturan ID  546    EN  1
  Sub Kategori  10
 • Jumlah Peraturan ID  283   
  Sub Kategori  21
 • Jumlah Peraturan ID  0   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  484   
  Sub Kategori  19
 • Jumlah Putusan ID  2209     
  Sub Kategori  519
 • Jumlah Putusan ID  39139     
  Sub Kategori  159