Hirarki
 • Jumlah Peraturan ID  711   
  Sub Kategori  23
 • Jumlah Peraturan ID  675   
  Sub Kategori  14
 • Jumlah Peraturan ID  410   
  Sub Kategori  9
 • Jumlah Peraturan ID  920   
  Sub Kategori  9
 • Jumlah Peraturan ID  1971   
  Sub Kategori  13
 • Jumlah Peraturan ID  183   
  Sub Kategori  8
 • Jumlah Peraturan ID  450   
  Sub Kategori  8
 • Jumlah Peraturan ID  316   
  Sub Kategori  12
 • Jumlah Peraturan ID  599   
  Sub Kategori  11
 • Jumlah Peraturan ID  249   
  Sub Kategori  9
 • Jumlah Peraturan ID  1123   
  Sub Kategori  9
 • Jumlah Peraturan ID  205   
  Sub Kategori  5
 • Jumlah Peraturan ID  1110   
  Sub Kategori  5
 • Jumlah Peraturan ID  383   
  Sub Kategori  4
 • Jumlah Peraturan ID  1192   
  Sub Kategori  23
 • Jumlah Peraturan ID  2331    EN  6
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  837   
  Sub Kategori  7
 • Jumlah Peraturan ID  402   
  Sub Kategori  11
 • Jumlah Peraturan ID  152   
  Sub Kategori  3
 • Jumlah Peraturan ID  322   
  Sub Kategori  7
 • Jumlah Peraturan ID  417   
  Sub Kategori  12
 • Jumlah Peraturan ID  413   
  Sub Kategori  11
 • Jumlah Peraturan ID  601   
  Sub Kategori  12
 • Jumlah Peraturan ID  65   
  Sub Kategori  8
 • Jumlah Peraturan ID  5541   
  Sub Kategori  26
 • Jumlah Peraturan ID  276   
  Sub Kategori  11
 • Jumlah Peraturan ID  734   
  Sub Kategori  13
 • Jumlah Peraturan ID  3150   
  Sub Kategori  35
 • Jumlah Peraturan ID  124   
  Sub Kategori  3
 • Jumlah Peraturan ID  679   
  Sub Kategori  14
 • Jumlah Peraturan ID  3411   
  Sub Kategori  38
 • Jumlah Peraturan ID  547    EN  1
  Sub Kategori  10
 • Jumlah Peraturan ID  284   
  Sub Kategori  21
 • Jumlah Peraturan ID  0   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  485   
  Sub Kategori  19
 • Jumlah Putusan ID  2211     
  Sub Kategori  519
 • Jumlah Putusan ID  39195     
  Sub Kategori  159