Hirarki
 • Jumlah Peraturan ID  458    EN  1
  Sub Kategori  54
 • Jumlah Peraturan ID  44   
  Sub Kategori  3
 • Jumlah Peraturan ID  1789    EN  36
  Sub Kategori  25
 • Jumlah Peraturan ID  3066    EN  2
  Sub Kategori  61
 • Jumlah Peraturan ID  68   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Putusan ID  2211     
  Sub Kategori  519
 • Jumlah Putusan ID  39201     
  Sub Kategori  159