Hirarki
 • Jumlah Peraturan ID  452    EN  1
  Sub Kategori  53
 • Jumlah Peraturan ID  44   
  Sub Kategori  3
 • Jumlah Peraturan ID  1700    EN  27
  Sub Kategori  24
 • Jumlah Peraturan ID  3043    EN  1
  Sub Kategori  60
 • Jumlah Peraturan ID  68   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Putusan ID  2205     
  Sub Kategori  519
 • Jumlah Putusan ID  39154     
  Sub Kategori  159