Hirarki
 • Jumlah Peraturan ID  459    EN  1
  Sub Kategori  54
 • Jumlah Peraturan ID  44   
  Sub Kategori  3
 • Jumlah Peraturan ID  1810    EN  36
  Sub Kategori  25
 • Jumlah Peraturan ID  3067    EN  3
  Sub Kategori  61
 • Jumlah Peraturan ID  68   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Putusan ID  2215     
  Sub Kategori  519
 • Jumlah Putusan ID  39245     
  Sub Kategori  159