Hirarki
 • Jumlah Peraturan ID  54   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  635    EN  20
  Sub Kategori  25
 • Jumlah Peraturan ID  14973    EN  406
  Sub Kategori  16
 • Jumlah Peraturan ID  61   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  1061    EN  92
  Sub Kategori  16
 • Jumlah Peraturan ID  1   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Putusan ID  2211     
  Sub Kategori  519
 • Jumlah Putusan ID  39134     
  Sub Kategori  159