Hirarki
 • Jumlah Peraturan ID  54   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  649    EN  21
  Sub Kategori  25
 • Jumlah Peraturan ID  15162    EN  427
  Sub Kategori  16
 • Jumlah Peraturan ID  66   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  1097    EN  98
  Sub Kategori  16
 • Jumlah Peraturan ID  1   
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Putusan ID  2211     
  Sub Kategori  519
 • Jumlah Putusan ID  39201     
  Sub Kategori  159