Tag:

#uud 1945

Tags Terkait:
Klinik

Bunyi dan Unsur Pasal 28E ayat (3) UUD 1945

Bunyi Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tentang hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat...

Klinik

Mengenal Jenis-Jenis Putusan MK

Dalam perkembangannya ada tiga jenis Putusan MK, yakni putusan tidak dapat diterima, putusan dikabul...

Klinik

Adakah Hak Prerogatif Kepala Desa atau Kepala Daerah?

Hak prerogatif adalah hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mut...

Klinik

Bunyi Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 tentang Kewajiban Bela Negara

Pada dasarnya, bunyi Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara dala...

Klinik

Pasal 1 UUD 1945 tentang Bentuk dan Kedaulatan Negara

Pasal 1 UUD 1945 mengatur tentang bentuk dan kedaulatan negara Indonesia sebagai negara kesatuan yan...

Klinik

Hak Beragama dalam Pasal 29 UUD 1945

Hak beragama merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan a...

Klinik

Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 dan UU MK

Dasar hukum Mahkamah Konstitusi sebenarnya sudah tercantum dalam UUD 1945 yang kemudian diterbitkan ...

Klinik

Mengenal Fungsi dan Tujuan Konstitusi

Tujuan konstitusi adalah untuk mencapai keadilan, ketertiban, dan perwujudan nilai ideal seperti kem...