Berita dan informasi seputar wakaf
Tag:

#wakaf

Tags Terkait:
Klinik

Tips Menghindari Penipuan Berkedok Sumbangan Online

Di Indonesia, ketentuan pengumpulan dana atau sumbangan online sampai saat ini belum diatur secara t...

Klinik

Aturan Wakaf di Indonesia

Saat ini, wakaf telah diatur dalam suatu undang-undang tersendiri, yakni UU Wakaf dan peraturan pela...

Klinik

Yayasan Bubar, Siapa yang Kelola Tanah Wakafnya?

Secara singkat, dapat dijawab bahwa tanah wakaf yang diberikan kepada Yayasan tersebut tetap berstat...

Klinik

3 Alternatif Cara Ganti Nazhir Wakaf Perseorangan ke Badan Hukum

Perubahan nazhir (pihak penerima harta benda wakaf) secara hukum dapat saja dilakukan. Menyambung pe...

Klinik

Wakaf Hanya Secara Lisan, Begini Cara Mempertahankannya

Dalam ketentuan fiqh tidak ada aturan pencatatan tanah wakaf, namun agar tercipta kepastian hukum di...

Klinik

Mengenal Cash Waqf Linked Sukuk (Sukuk Wakaf)

Cash Waqf Linked Sukuk (“CWLS”) atau sukuk wakaf merupakan surat utang syariah atau suku...

Klinik

Eksistensi dan Penerapan Hukum Islam dalam Hukum Positif di Indonesia

Secara ringkas, hukum Islam merupakan kaidah aturan hukum yang berasal dari Allah kepada manusia. Me...

Klinik

Bolehkah Ahli Waris Wakif Menikmati Hasil Tukar Guling Wakaf?

Apabila aset wakaf akan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ti...