Tag:

#sema

Tags Terkait:
Klinik

Apa Itu SEMA dan Bagaimana Kedudukannya dalam Hukum?

SEMA adalah singkatan dari Surat Edaran Mahkamah Agung yang merupakan bentuk edaran pimpinan Mahka...

Berita

Masalah Bahasa dalam SEMA No.3 Tahun 2023

Rumusan SEMA dapat diikuti atau tidak diikuti. Fungsinya sebagai pedoman yang bukan peraturan bersif...

Berita

Anotasi Hubungan Industrial dalam SEMA No.3 Tahun 2023

Pedoman kompensasi atas berakhirnya PKWT bagi pekerja sudah tepat.

Berita

Sepanjang 2023 MA Terbitkan 3 PERMA dan SEMA

Seperti PERMA Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, hingga SEMA Tata Cara Panggilan Dan Pember...

Berita

STHI Jentera: SEMA Bukan Peraturan Perundang-undangan, Tidak Akuntabel

Surat Edaran adalah produk naskah dinas berisi pemberitahuan, penjelasan, atau petunjuk melaksanakan...

Klinik

Kekuatan Hukum Produk Hukum MA: PERMA SEMA, Fatwa, dan SK KMA

Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan d...

Berita

Pro Kontra SEMA Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama

Berbagai norma internasional memberi hak dan kebebasan pada laki-laki dan perempuan untuk melakukan ...

Berita

SEMA Belum Cukup untuk Mengakhiri Praktik Kawin Beda Agama

Pertentangan antar norma dalam UU Perkawinan dan UU Adminduk ini harus diselesaikan dengan melakukan...