Tag:

#tata usaha negara

Tags Terkait:
Klinik

Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

Untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara, dapat dilakukan dua upaya yaitu upaya administratif ...

Berita

Hakim PTUN Ini Berbagi Isu Hukum Tata Usaha Negara, Menarik untuk Skripsi!

Kewenangan pejabat berada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika dikaitkan dengan PTU...

Klinik

7 Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Asas hukum merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Dalam melaksanakan hukum acara peradilan tata...

Berita

Tugas PTTUN dan PTUN dalam Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam peradilan tata usaha negara, kekuasaan kehakimannya dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Ne...

Klinik

Subjek Hukum yang Dapat Menggugat ke PTUN

Dalam konteks Pengadilan Tata Usaha Negara (“PTUN”), tergugat adalah badan atau pejabat ...

Klinik

Tugas Jaksa dalam Perkara Perdata dan TUN

Menurut Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia wew...

Klinik

Perkara Pertanahan, Wewenang PTUN atau Peradilan Umum?

Dalam perkara pertanahan ada 2 kewenangan berlainan yang harus diperhatikan. Secara singkat, Peradil...

Klinik

Cara Gugat Pemda yang Langgar Peraturan Daerah

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintahan daerah selaku pejabat tata usaha negara ber...