Tag:

#uu ketenagakerjaan

Tags Terkait:
Klinik

Bolehkah Pengusaha Menolak Permintaan Cuti?

Cuti tahunan merupakan hak setiap pekerja yang wajib diberikan oleh pengusaha, yang mana teknis pela...

Klinik

Apakah Cuti Melahirkan Mengurangi Cuti Tahunan?

Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit cuti melahirkan apakah mengurangi cuti tahunan, namun p...

Klinik

Pekerja Harian Lepas Di-PHK, Dapat Pesangon?

Karena diatur dalam PP 35/2021, maka perjanjian kerja pekerja harian lepas merupakan bagian dar...

Klinik

Dapatkah Perusahaan Memaksa Pekerja Lembur?

Lembur dapat terjadi atas perintah dari pengusaha dan persetujuan dari pekerja y...

Klinik

Bolehkah Pekerja Mengambil Cuti Tahunan Mendadak?

Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja, yang mana cuti tersebut berupa cuti...

Klinik

Aturan Cuti Besar bagi Pekerja

Istilah cuti besar tidak dikenal di dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, aturan cuti ...

Klinik

Apakah Cuti Bersama Mengurangi Cuti Tahunan?

Pelaksanaan cuti bersama pada sektor swasta mengacu pada SE Menaker 3/2022. SE Menaker 3/2022 t...

Berita

Hakim Agung Ad Hoc Ingatkan Hubungan Kerja Ini Luput dari Perlindungan

Antara lain kemitraan dan pemborongan pekerjaan.