Tag:

#hukum islam

Tags Terkait:
Berita

Akademisi Universitas Islam Bandung Beberkan Tantangan dan Peluang Hukum Islam Internasional

Hukum Islam belum menjadi rujukan utama majelis hakim di Mahkamah Internasional dalam ranah mengadil...

Klinik

Perbedaan Zakat dan Sedekah

Secara peristilahan, sedekah dalam Al-Qur'an kadang-kadang bermakna zakat sebagaimana disebutkan dal...

Klinik

Ahli Waris untuk Pewaris Lajang, Siapa Saja?

Pewarisan terjadi apabila pewaris meninggal dunia, kemudian ahli waris yang berhak mendapatkan hart...

Berita

Mengenal Tujuan dan Tingkatan 5 Maqashid Syariah

Ada lima pokok maqashid syariah, yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan,...

Berita

Mengenal Tujuh Prinsip dalam Hukum Islam

Tujuh prinsip hukum Islam: tauhid, keadilan, amar maruf nahi munkar, kemerdekaan, persamaan, tolong ...

Klinik

Kedudukan Fatwa MUI dalam Sistem Hukum Indonesia

Fatwa MUI adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah kehidupan uma...

Berita

Ketahui 4 Pilar Penting dalam Hukum Ekonomi Syariah

Industri produk halal, jasa keuangan syariah, keuangan sosial syariah, dan bisnis kewirausahaan syar...

Berita

Materi Hukum Ekonomi Syariah di Perguruan Tinggi Perlu Dievaluasi

Ekonomi Syariah merupakan bidang yang luas. Sejumlah aspek yang dapat dilakukan evaluasi perihal mat...