Tag:

#perceraian

Tags Terkait:
Berita

Akibat Perceraian dalam Perkawinan dengan WNA

Terdapat tiga akibat perceraian dalam perkawinan dengan Warga Negara Asing. Namun, adakalanya percer...

Klinik

Ketentuan Balik Nama atas Tanah Harta Gono-Gini

Harta gono-gini adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, dan wajib dibagi sama rata antara sua...

Berita

Bolehkan Istri Menggugat Cerai Suami Secara Diam-diam? Simak Penjelasannya

Menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan, tidak ada aturan yang mewaji...

Berita

Awas, Palsukan Identitas untuk Poligami Bisa Dipidana!

Terhadap pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh suami demi menikah lagi, dapat dikenakan sanksi pidan...

Berita

Bolehkah Mengurus Perceraian Tanpa Sidang? Begini Penjelasan Hukumnya

Menurut UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 serta menurut hukum Islam, perceraian hanya sah apabila m...

Klinik

Pembuktian Zina sebagai Alasan Perceraian

Zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan melalui pernikahan yang sah. Zina dapat dijadikan...

Klinik

Jika Suami Pergi Tanpa Pamit Istri, Apakah Otomatis Cerai?

Perkawinan dimaksudkan untuk tujuan selamanya, namun adakalanya perkawinan terputus di tengah jalan ...

Klinik

Adakah Biaya Pengurusan Akta Cerai?

Pelayanan pengurusan penerbitan surat cerai atau kutipan akta perceraian telah diatur secara tegas d...