Tag:

#cerai talak

Tags Terkait:
Klinik

Istri Meninggalkan Suami, Apakah Jatuh Talak?

Mengenai istri meninggalkan suami apakah jatuh talak, menurut kami talak tidak otomatis jatuh. Sebab...

Klinik

Panduan Mengajukan Perceraian Tanpa Pengacara

Pada dasarnya, perceraian tanpa pengacara dapat dilakukan. Namun, biasanya para pihak merasa perlu...

Berita

Perselisihan Mengenai Hak Akses Mengunjungi Anak dalam Kasus Perceraian

Dalam hal perceraian, orang tua yang bukan pemegang hak hadhanah wajib diberikan akses mengunjungi a...

Klinik

Tata Cara Rujuk dalam Masa Iddah

Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan buku pendaftaran rujuk yang dikeluarkan oleh pegawai pen...

Klinik

Cara untuk Rujuk Setelah Ditalak Bain Sughra

Talak ba’in sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tetapi keduanya dapat kawin kembal...

Klinik

Pemalsuan Dokumen Cerai, Begini Hukumnya

Bukti adanya perceraian dari perkawinan bagi pasangan yang beragama Islam adalah&nbsp...

Klinik

Suami Tak Beri Nafkah? Istri Bisa Ambil Langkah Ini

Berdasarkan ketentuan UU Perkawinan dan perubahannya beserta KHI, sebenarnya terdapat hak nafkah yan...

Berita

​​​​​​​Anak Angkat Jadi Ahli Waris Hingga Gugat Wanprestasi Atas Perjanjian yang Telah Berakhir

Berhakkah orang tua menyuruh anaknya cerai hingga apa saja aset koruptor yang bisa dirampas oleh neg...