Tag:

#harta bersama

Tags Terkait:
Berita

Perbuatan-Perbuatan yang Merugikan dan Membahayakan Harta Bersama

Suami atau isteri diperkenankan mengajukan sita terhadap harta bersama jika pasangannya melakukan pe...

Klinik

Kedudukan Mahar dalam Pernikahan sebagai Harta Bersama, Tepatkah?

Sebelum membahas kedudukan mahar dalam pernikahan sebagai harta bersama, terlebih dahulu perlu dipah...

Berita

Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Bersama, Mungkinkah?

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan. Harta tersebut dapat berup...

Berita

Memahami Kedudukan Utang dan Harta Bersama dalam Poligami

Istri kedua tidak memiliki kesempatan hukum apapun untuk menuntut istri pertama memanfaatkan harta b...

Berita

Prinsip Ekualitas Suami dan Istri dalam Penjaminan Harta Bersama

Suami dan istri mempunyai kedudukan yang seimbang dalam keluarga dan kehidupan kemasyarakatan. Masin...

Klinik

Orang Dinyatakan Pailit, Ini Akibat Hukum Hingga ke Hartanya

Yang dapat dinyatakan pailit adalah baik orang perseorangan atau korporasi  yang berbadan hukum...

Klinik

Suami Diam-Diam Beli Properti untuk Selingkuhan, Ini Konsekuensi Hukumnya!

Pada prinsipnya, suami atau istri hanya dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta bersama dengan...

Berita

Kaidah Yurisprudensi dan Penemuan Hukum MA Terkait Harta Bersama

Yurisprudensi mengenai harta bersama ini bisa menjadi patokan hakim-hakim sesudahnya.