Tag:

#ahli waris

Tags Terkait:
Berita

3 Sistem Kewarisan Adat: Individual, Kolektif, dan Mayorat

Dalam hukum waris adat, dikenal adanya tiga sistem kewarisan adat, yakni individual, kolektif, dan m...

Berita

Tanggung Jawab Ahli Waris Atas Tindakan Korupsi Keluarganya

Ketika Terdakwa tindak pidana korupsi meninggal dunia, maka penegak hukum bisa meminta pertanggungja...

Berita

Tips Membuat Kontrak yang Benar Secara Hukum Hingga Kedudukan Peraturan Mahkamah Konstitusi

Soal wajibkah ahli waris membayar utang pewaris hingga cara melaporkan Ketua RT yang pungli turut di...

Klinik

Apakah Ahli Waris Wajib Membayar Utang Pewaris?

Dalam hukum waris menurut KUH Perdata, harta peninggalan atau harta warisan dari seseorang yang meni...

Klinik

Apakah Ibu Tiri Berhak Mendapatkan Warisan?

Seseorang dapat menjadi ahli waris karena mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan p...

Klinik

Sebab Penghalang Waris dalam Hukum Islam

Di dalam Pasal 171 huruf c KHI disebutkan yang dapat menjadi ahli waris adalah orang yang mempunyai ...

Klinik

Hak Waris Anak Zina, Begini Ketentuan Hukumnya

Pada intinya, anak zina merupakan anak yang lahir dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan s...

Berita

15 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum

Hukum adalah peraturan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia. Berikut 15 pengertian hukum ...