Tag:

#hierarki

Tags Terkait:
Klinik

3 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior Beserta Contohnya

Setidaknya terdapat tiga asas hukum di Indonesia untuk menyelesaikan pertentangan atau konflik antar...

Klinik

Pancasila sebagai Sumber Hukum Tertinggi di Indonesia

Kedudukan Pancasila lebih tinggi dari UUD 1945 dalam teori norma. Namun bukan merupakan dasar hukum ...

Klinik

Status Peraturan Perundang-undangan yang Diubah Jika Ada Pergantian Kekuasaan

� Peraturan Menteri dalam UU 12/2011 tidak diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1). Namun demikian,...

Berita

Adakah Nilai Ketuhanan dalam Setiap Undang-Undang?

Seandainya aparat penegak hukum ejawantahkan nilai-nilai Ketuhanan.