Tag:

#hierarki

Tags Terkait:
Klinik

Pancasila sebagai Sumber Hukum Tertinggi di Indonesia

Kedudukan Pancasila lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) dalam tatara...

Klinik

3 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior Beserta Contohnya

Setidaknya terdapat tiga asas hukum di Indonesia untuk menyelesaikan pertentangan atau konflik antar...

Klinik

Status Peraturan Perundang-undangan yang Diubah Jika Ada Pergantian Kekuasaan

� Peraturan Menteri dalam UU 12/2011 tidak diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1). Namun demikian,...

Berita

Adakah Nilai Ketuhanan dalam Setiap Undang-Undang?

Seandainya aparat penegak hukum ejawantahkan nilai-nilai Ketuhanan.