Tag:

#perjanjian

Tags Terkait:
Klinik

Perbedaan MoU dan Perjanjian serta Kekuatan Hukumnya

Nota kesepahaman (MoU) sejatinya belum melahirkan suatu hubungan hukum karena baru merupakan persetu...

Berita

Ragam Bentuk Klausul Eksonerasi dalam Perjanjian dan Akibat Hukumnya

Keabsahan perjanjian baku dapat dinilai berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Klinik

Undian Berhadiah Dibatalkan Sepihak, Ini Langkah Hukumnya

Perikatan timbul karena adanya persetujuan. Persetujuan adalah suatu perbuatan para pihak  meng...

Berita

Doktrin tentang Cakap Bertindak dan Tidak Cakap Bertindak Menurut Hukum

Cakap bertindak menjadi salah satu syarat sahnya perjanjian. Bagaimana para sarjana menafsirkan kons...

Klinik

Jika Penghuni Kos Tinggalkan Barang-barang Padahal Masa Sewa Habis

Anda selaku pemilik kos dapat meminta pembayaran terhadap 2 bulan harga sewa yang belum dibayarkan, ...

Klinik

Perbedaan antara Perikatan dan Perjanjian

Perjanjian, persetujuan dan kontrak pada esensinya memiliki makna yang sama, yaitu peristiwa hukum d...

Klinik

Cara Membuat Surat Kuasa yang Baik dan Benar Beserta Contohnya

Dalam hal seseorang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu atas nama si pemberi ...

Klinik

Mengenal Pakta Integritas dan Tujuannya

Dokumen pakta integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentan...