Tag:

#potd

Tags Terkait:
Klinik

Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan dengan Pemberatan

Pada dasarnya, penting untuk diketahui bahwa tindak pidana penggelapan telah diatur dalam Pasal 372&...

Klinik

Pasal 336 KUHP tentang Pengancaman Pembunuhan

Dalam KUHP lama, tindak pidana pengancaman pembunuhan diatur dalam Pasal 336. Sedangkan dalam UU 1/2...

Klinik

Pasal 28 Ayat (3) UU ITE 2024 tentang Hoax yang Menimbulkan Kerusuhan

Pada intinya, istilah “hoax” atau “hoaks” memiliki pengertian informasi/beri...

Klinik

Pasal 5 KUHP Baru tentang Asas Pelindungan dan Nasionalitas Pasif

Dalam KUHP lama, asas nasionalitas pasif diatur dalam Pasal 3 dan 4. Sedangkan dalam UU 1/2023 tenta...

Klinik

Pasal 328 KUHP tentang Penculikan

Dalam KUHP lama, tindak pidana penculikan termasuk dalam kejahatan terhadap kemerdekaan orang yang d...

Klinik

Isi Pasal 406 KUHP tentang Perusakan Barang

Dalam KUHP lama, tindak pidana menghancurkan/merusakkan barang diatur dalam Pasal 406. Sedangkan ...

Klinik

Pasal 330 KUHP tentang Pengambilan Paksa Anak

Dalam KUHP lama, perbuatan seseorang yang mengambil anak secara paksa termasuk dalam kejahatan terha...

Klinik

Bunyi dan Unsur Pasal 28E ayat (3) UUD 1945

Bunyi Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tentang hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat...