Tag:

#sewa menyewa

Tags Terkait:
Klinik

Jika Penghuni Kos Tinggalkan Barang-barang Padahal Masa Sewa Habis

Anda selaku pemilik kos dapat meminta pembayaran terhadap 2 bulan harga sewa yang belum dibayarkan, ...

Klinik

Status Perjanjian Sewa Jika Objeknya Disita Pengadilan

Putusan hakim sebagai produk hukum harus dipatuhi oleh para pihak dan pihak-pihak yang berkepentinga...

Klinik

Lakukan Ini Jika Penyewa Menunggak dan Enggan Pindah Rumah

Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian konsensual. Artinya, ia sudah sah dan mengikat pada detik terca...

Klinik

Langkah Hukum Jika Penyewa Ruko Tak Mau Pergi Setelah Masa Sewanya Habis

Definisi sewa menyewa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu persetujuan, dengan...

Klinik

Penerangan Rumah Kontrakan Rusak, Bisakah Masa Sewa Diputus?

Dalam hal terjadi kerusakan pada barang yang disewakan, perlu dikaji secara seksama hal apa yang men...

Klinik

Bolehkah Menyewakan Kembali Tanah Sewa untuk Baliho Iklan?

Pada dasarnya, penyewa (Anda) tidak boleh menyalahgunakan barang yang disewanya atau melepaskan sewa...

Klinik

Menunggak Bayar Sewa Indekos, Bolehkah Barang Penyewa Ditahan Pemilik?

Sewa menyewa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun hanya secara lisan, perjanjian...

Klinik

Bolehkah Bank BUMD Menyewakan Kendaraan Dinas ke Pemda?

Kegiatan usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat (“BPR”) telah diatur dalam Undang-U...