Tag:

#uu perkawinan

Tags Terkait:
Klinik

Bisakah Bercerai dengan Alasan Sudah Pisah Ranjang?

Istilah pisah meja dan tempat tidur (scheiding van tafel en bed) sebenarnya merujuk pada KUH Perda...

Berita

Asas-Asas Perkawinan dalam Islam

7 asas perkawinan dalam Islam, antara lain personalitas keislaman, persetujuan kedua belah pihak, hi...

Berita

Menyoal Substansi UU Perkawinan yang Tergerus oleh Zaman

Di usianya yang sudah setengah abad, masih banyak aturan di UU Perkawinan yang belum relevan dan tid...

Klinik

Mengenal Harta Bersama dalam Islam

Terkait harta bersama dalam Islam, memang benar dalam fikih Islam klasik tidak dikenal adanya harta ...

Klinik

Hukum Dinikahkan oleh Wali Nikah yang Tidak Berhak

Tak dapat dipungkiri, keberadaan wali nikah memang memegang peranan penting sebagai salah satu ruk...

Klinik

Aturan Kewarganegaraan Ganda di Indonesia

Perkawinan campuran (antara WNI dengan WNA) harus didaftarkan/dicatat di Kantor Pencatatan Perka...

Klinik

Merasa Ditipu Istri, Pembatalan Perkawinan atau Cerai?

Sebelum memutuskan untuk mengakhiri pernikahan, baik dengan perceraian atau pembatalan perkawinan, k...

Klinik

Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya

Apa itu poligami? Arti poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri ...