Hirarki
 • Jumlah Peraturan ID  105    EN  0
  Sub Kategori  23
 • Jumlah Peraturan ID  47    EN  0
  Sub Kategori  7
 • Jumlah Peraturan ID  156    EN  0
  Sub Kategori  9
 • Jumlah Peraturan ID  14    EN  0
  Sub Kategori  15
 • Jumlah Peraturan ID  51    EN  0
  Sub Kategori  8
 • Jumlah Peraturan ID  3    EN  0
  Sub Kategori  11
 • Jumlah Peraturan ID  4    EN  0
  Sub Kategori  10
 • Jumlah Peraturan ID  2    EN  0
  Sub Kategori  10
 • Jumlah Peraturan ID  23    EN  0
  Sub Kategori  5
 • Jumlah Peraturan ID  4    EN  1
  Sub Kategori  10
 • Jumlah Peraturan ID  1624    EN  3
  Sub Kategori  6
 • Jumlah Peraturan ID  1    EN  0
  Sub Kategori  22
 • Jumlah Peraturan ID  3    EN  0
  Sub Kategori  6
 • Jumlah Peraturan ID  2    EN  0
  Sub Kategori  29
 • Jumlah Peraturan ID  33    EN  0
  Sub Kategori  11
 • Jumlah Peraturan ID  3    EN  0
  Sub Kategori  13
 • Jumlah Peraturan ID  178    EN  0
  Sub Kategori  27
 • Jumlah Peraturan ID  64    EN  0
  Sub Kategori  12
 • Jumlah Peraturan ID  13    EN  0
  Sub Kategori  35
 • Jumlah Peraturan ID  1    EN  0
  Sub Kategori  6
 • Jumlah Peraturan ID  206    EN  0
  Sub Kategori  38
 • Jumlah Peraturan ID  41    EN  0
  Sub Kategori  24
 • Jumlah Peraturan ID  351    EN  0
  Sub Kategori  0
 • Jumlah Peraturan ID  3    EN  0
  Sub Kategori  13
 • Jumlah Peraturan ID  77    EN  0
  Sub Kategori  14
 • Jumlah Peraturan ID  2    EN  0
  Sub Kategori  17
 • Jumlah Peraturan ID  23    EN  0
  Sub Kategori  13
 • Jumlah Peraturan ID  4    EN  0
  Sub Kategori  15
 • Jumlah Peraturan ID  34    EN  0
  Sub Kategori  14
 • Jumlah Peraturan ID  3    EN  0
  Sub Kategori  19
 • Jumlah Peraturan ID  112    EN  0
  Sub Kategori  10
 • Jumlah Peraturan ID  46    EN  0
  Sub Kategori  17
 • Jumlah Peraturan ID  0    EN  0
  Sub Kategori  5
 • Jumlah Peraturan ID  53    EN  0
  Sub Kategori  33
 • Jumlah Peraturan ID  4    EN  0
  Sub Kategori  7
 • Jumlah Putusan ID  2570      EN  0
  Sub Kategori  508
 • Jumlah Putusan ID  19490      EN  0
  Sub Kategori  161