Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

Ditetapkan Ditetapkan Berlaku Berlaku
status  Hanya untuk Pelanggan
Translation