Peraturan IX.G.1 - Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-52/PM/1997 Tahun 1997