Peraturan X.K.5 - Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-46/PM/1998