Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Ditetapkan Ditetapkan Berlaku Berlaku
status  Hanya untuk Pelanggan
Konsolidasi Translation