Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961

PENCABUTAN HAK-HAK ATAS TANAH DAN BENDA-BENDA YANG ADA DIATASNYA

Ditetapkan Ditetapkan Berlaku Berlaku
status Hanya untuk Pelanggan