Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005

PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGAWASAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Ditetapkan Ditetapkan Berlaku Berlaku
status Hanya untuk Pelanggan
Konsolidasi